About Us / Despre Noi

map_can

A Brief History

Background: Romanians first came to settle in the Windsor area in the early 1900’s. Most of the immigrants were from Bucovina, Banat and Transylvania. A Romanian Orthodox church was founded in 1928 and the following year a Romanian Society had its beginning. On September 29, 1929 in Windsor, Ontario, Canada, the new organization was legally established as “Graiul Romanesc: The Romanian Beneficial and Cultural Society”. The Society was granted a charter by the Union and League of Romanian Societies of America on November 29, 1929.

“Graiul Romanesc” was formed in order to help Romanians collectively maintain their culture and traditions as they assimilated into life in their new homeland. An affection for their birthplace was encouraged along with a loyalty to Canada. A benevolent fund was established to assist members and their families at the time of death or serious accident to a member.

Over the years the organization continued to grow and become more active. Dinners and dances were organized to celebrate special occasions. A dance group was established and supported. A ladies’ Auxiliary was established and made major contributions to ethnic social and cultural activities. Youth groups were established to learn our traditions and perform at concerts. A large facility, “Casa Romana”, was constructed in 1948 to host weddings, parties, concerts and other events. Windsor’s two Romanian churches were very involved with using the “Casa Romana”. “Descent of the Holy Ghost Romanian Orthodox Church” held anniversary banquets and other events there. In addition to their involvement with social events at the hall, the members of St. George’s Romanian Orthodox Church were given free use of our facility to hold religious services while their new cathedral was being built.

During the 1970’s membership and participation began to decline. Even so, Graiul Romanesc made contributions to the people in Romania who were victims of floods (1970) and an earthquake (1977).

Years later, an insurance program that Graiul carried for members went out of operation. This marked the end of an era and the society was ready for change.

The revitalization of “The Romanian Beneficial and Cultural Society” began in the 1990’s and has continued to this day. Many new events are being organized in our community for the people of Romanian ancestry and their spouses, families and friends.

As its name implies the retention and sharing of culture is a major motivating factor as we plan activities. We’ve enjoyed many dinner dances including Martisor, Balul Strugurilor (autumn grape dance) and festive New Year’s Eves.
The group has also encouraged many outings for our Romanian families: picnics, river cruises, museum visits, symphony concerts and many other activities.

In addition to enjoying social events, our society has contributed to the community. Over 100 books, videos and C.D.’s are available in the Romanian section of the Windsor Central Public Library. Graiul helped organize and now helps maintain this section and assists with new purchases. These materials at the library are available for everyone to use.

The word “beneficial” in our name also reflects our involvement. In the last 10 years, Graiul Romanesc has distributed $15,000 in scholarship money to university and college students of Romanian ancestry. All of these students obtained high grades and made major contributions to their schools and to the community. Several of them received special awards of achievement and recognition during their years of secondary school education. They are talented young people and are proud of their Romanian heritage.

Generous donations have been made to St. George’s Romanian Orthodox Cathedral to assist with projects such as painting the interior and repairing the cupola. A donation of $1,000 was made to the Tsunami Disaster Relief Fund. From time to time some assistance has been provided to individuals with special needs.

Over several years contributions have been made to local Romanian dance groups and to university and secondary school Romanian Cultural organizations.

We’re committed to continue our beneficial projects and to enjoy our wonderful Romanian Heritage and Culture.

map_ro

Scurt Istoic

Primii români stabiliți în Windsor au emigrat din Bucovina, Banat și Transilvania, la începutul secolului al XX-lea. In anul 1928 a fost fondată Biserica Ortodoxa Română, iar un an mai târziu s-au pus bazele unei asociației românești. În 29 Septembrie 1929, noua organizație „Graiul Romanesc: The Romanian Beneficial and Cultural Society”, a fost legal înființată în Windsor, Ontario, Canada. În 29 Noiembrie 1929, Graiul s-a afiliat la Liga Societăților Românești din America.

„Graiul Românesc” a fost format pentru ajutarea românilor în menținerea tradițiilor și culturii românești, odată cu integrarea în noua lor patrie. Afecțiunea pentru locurile natale a fost încurajată în aceeași măsura ca și loialitatea către Canada. A fost stabilit un fond de ajutor pentru membri și familiile lor, în caz de deces sau accident grav.

Pe măsura trecerii anilor, organizația a continuat să crească și să devină din ce în ce mai activă. Baluri și banchete au început a fi organizate, pentru a celebra ocazii speciale. A fost înființat un grup de dansuri. De asemenea a fost înființat Grupul de Doamne, care și-a adus o contribuție majoră la activitățile social-etnice și culturale. Au fost înființate grupuri de tineri în vederea perpetuării tradițiilor și a participării la concerte. În 1948 a fost construită „Casa Română”, ca și local pentru nunți, petreceri, concerte și alte evenimente. „Casa Română” a fost folosită deasemenea și de către cele două biserici românești din Windsor. „Biserica Românească Ortodoxa Pogorârea Sfântului Duh” (“Descent of the Holy Ghost Romanian Orthodox Church”) a organizat aici banchete aniversare și alte evenimente. În afara organizării de evenimente sociale, „Casa Română” a fost pusă, în mod gratuit, la dispoziția membrilor „Bisericii Românești Ortodoxe Sf. Gheorge” pentru ceremonia slujbelor religioase, pe timpul construcției noii catedrale.

Cu toate că în timpul anilor ’70 organizația a suferit o scadere a numărului de membri, „Graiul Românesc” a făcut donații victimelor inundațiilor din 1970 și cutremurului din 1977.

Câțiva ani mai târziu, programul de asigurări înființat de „Graiul” penru membrii săi a fost desființat. Aceasta a fost sfârșitul unei ere, iar „Graiul” a pornit pe un nou drum.

Revitalizarea „Societății Românești Culturale și de Binefacere” a început în ani ’90, continuând și în ziua de azi. Societatea organizează numeroase evenimente pentru descendenții de origine română, familiile și prietenii lor.

În organizarea activităților „Graiului”, după cum și numele societății implică, un factor major este păstrarea și perpetuarea culturii.
Printre evenimentele organizate se numără Mărțișorul, Balul Strugurilor, Anul Nou. Grupul a organizat de asemenea numeroase ieșiri pentru familiile românilor (picnic-uri, croaziere pe râu, vizite la muzee, concerte simfonice, și multe altele).

În afara evenimentelor sociale, societatea noastră a contribuit și la comunitate. Peste 100 de cărți, CD-uri si casete video sunt disponibile în secțiunea românească la biblioteca „Windsor Central Public Library”. „Graiul” a ajutat în organizarea și ajută în menținerea aceste secțiuni prin cumpărarea de noi materiale. Materialele de la biblioteca sunt disponibile pentru a fi împrumutate de oricine.

Termenul „de binefacere” (parte a numelui societății) reflectă de asemenea și în implicarea noasta în societate. De mai bine de zece ani, „Graiul Românesc” a distribuit peste $15.000 în burse la studenții de descendența română. Toți acești studenți, au menținut medii foarte mari și în același timp au adus contribuții majore la comunitate și la școlile lor. O parte din ei au obținut premii speciale de recunoaștere a meritelor pe timpul studiilor la școala secundară. Ei sunt tineri români talentați, mândri de originea lor românească. Programul de burse continua și in ziua de azi, fiind un eveniment consacrat al „Graiului”.

Donații generoase au fost acordate bisericii „Sf. Gheorghe” pentru diferite proiecte și reparații. O donație de $1.000 a fost făcută către „Tsunami Disaster Relief Fund”. În câteva ocazii, „Graiul” a acordat asistență unor persoane cu nevoi speciale.

De-a lungul anilor au fost făcute contribuții la grupurile de dans românesc locale, la universitate, școli secundare și organizații culturale românești.

Ne angajăm în menținerea proiectelor de ajutor, precum și în păstrarea și perpetuarea minunatei culturi și tradiții românești.