Scholarship Program / Program de burse

Regulament de acordare a burselor

Programul de acordare a burselor organizat și promovat de către Asociația Culturală „Graiul Românesc”, iși propune să vină în sprijinul studenților care sânt descendenți ai membrilor comunitații românești.
Studenții care provin din familii membre ale Asociației Culturale „Graiul Românesc” beneficiază de 10 puncte adăugate la punctajul total obținut.

Numărul și cuantumul burselor se vor stabili la începutul fiecărui an pentru anul în curs, în Adunarea Generală. În cursul anului se pot face amendamente, funcție de situația financiară a Societații.

Studenții vor fi evaluați în baza performanțelor academice, implicarea în comunitatea româneasca, participarea la activități extra-curiculare, afilierea și implicarea in Asociația Culturală „Graiul Românesc”.

Eligibili pentru depunerea aplicației sunt:

Studenții care au fost acceptați în primul an la o Universitate acreditată sau Colegiu, sunt înrolați într-un program pentru obținerea unei diplome, sunt înregistrați pentru cel puțin 80% full time cursuri și au media cel puțin 75% în ultimul an de liceu;

Documentele necesare pentru înregistrarea aplicației:
– formularul de aplicație
– copie după transcript
– dovadă de voluntariat la școală sau în comunitate sau dovadă ca s-au remarcat în mod deosebit pe un anumit domeniu: sport, muzică, artă, etc.
– scrisoare de referința
Dosarul cu aplicația depus de catre toți candidații, va trebui să conțina un eseu despre România. Eseul nu trebuie să depășească o pagină A4 , iar studenții câștigători îl vor citi în cadrul Festivității de acordare a bursei.

Aplicațiile se vor trimite pe adresa de email a Asociației Culturale „Graiul Românesc” office@graiul.com , pâna cel mai târziu la 30 Octombrie. Secretara Societății se va ingriji ca aplicațiile să fie redirecționate către Comisia de evaluare nu mai târziu de 5 Noiembrie. Studenții selectați să obțina o bursă vor fi anunțați telefonic sau prin email pâna la data de 10 Nov.

Influențarea sub orice formă a Comisiei de evaluare este stict interzisa.

Comisia de evaluare va fi formata din 3 membri activi ai Asociației Culturale „Graiul Românesc”, votați anual prin vot deschis. Rolul Comisiei de evaluare este:

– preluarea dosarelor candidaților;
– verificarea documentelor și prelucrarea lor;
– întocmirea unui Proces Verbal în care vor prezenta situația dată și vor face propuneri cu numele câștigătorilor.

La o situație de baraj, când este foarte dificil să departajezi 2 studenți, este recomandat să se țină cont de situația materială a fiecărui student în parte, astfel încât bursa să devina un real ajutor pentru studentul cu posibilitați materiale mai reduse.

Procesul verbal împreună cu toate documentele care au stat la baza desemnării câstigătorilor vor fi înaintate, în timp util, Conducerii Asociației Culturale „Graiul Românesc”, formată din Președinte, Vice Presedinte si Trezorier, care for face decizia finală.

Plata burselor se va face cu CEC emis în numele „Graiului Românesc”, semnat de persoanele împuternicite.

La eliberarea CEC-ului, toate documentele implicate în acest process sunt depuse la dosarul oficial al Asociației Culturale „Graiul Românesc”, pentru arhivare.

Regulamentul a fost aprobat în Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Culturale „Graiul Românesc”, din data de 6 Septembrie 2013 și intră în vigoare începând cu 9 Septembrie 2013.

Formularele de aplicație (în limba engleză și română) pot fi găsite aici:

Scholarship Application

Download (DOC, Unknown)

Aplicație pentru bursa

Download (DOC, Unknown)